Formulář Odstoupení od smlouvy

Odstoupení od smlouvy -
 

zboží zakoupené prostřednictvím internetového obchodu Salondoma.cz

 

Dobrý den,

   dne …….... 2014 jsem ve Vašem eletronickém obchodě www.salondoma.cz  zakoupil/a  níže uvedený/é produkt/ty:

…………

…………

Číslo objednávky :  …………………..

V souvislosti s podmínkami nákupu prostřednictvím internetu v souladu s § 1829 NOZ,  uplatňuji své právo a odstupuji od smlouvy bez uvedení důvodu. Činím tak ve 14 denní lhůtě od převzetí zboží a bez jakékoli sankce od kupní smlouvy.

Žádám Vás o vrácení finanční částky ……. Kč zaplacené za zboží, a to v zákonné 30denní lhůtě ode dne odstoupení a to převodem na můj účet číslo…………. vedený u …………….

S pozdravem,

 

……………………………

 

V ………….  dne