Flavonoidy (flavony)

jinak nazývané také bioflavonoidy, či vitamín P, jsou látky náležející mezi rostlinné sekundární metabolity. Jsou známé pro své antioxidační působení. Celkem k flavonoidům patří asi 60 látek, které mají obvykle kladný vliv na lidský organismus, zvláště pak na cévy. V souvislosti s působením na lidské zdraví se flavonoidy často zmiňují u vína, obzvláště pak toho alkoholického, kde je obsahuje ve větším množství. Proto je víno považováno za výborné pro lidi se srdečně-cévními obtížemi. Flavonoidy regenerují a zpevňují cévy.