Kapiláry

krevní kapiláry: pojmem se rozumí velmi jemné krevní cévy.