Ph

je odborný výraz, který vypovídá o míře kyselosti nebo zásaditosti vodných roztoků látek