SPF (Sun Protection Factor)

vyšší hodnota tohoto faktoru znamená vyšší ochranu před sluncem. Měří se v násobcích přirozené ochrany kůže. Faktor 15 odpovídá 15násobku přirozené obranné schopnosti kůže proti slunci. Obecně je faktor 15 považován za minimální doporučenou ochranu před sluncem.